Bảo hành bếp từ

Trung tâm bảo hành: LG, Sharp, Electrolux, Sanyo, Toshiba,…/ Nhận sửa chữa của tất cả các hãng/ Giới thiệu lỗi thường gặp.